Ravcast | راوکست

راوکست | Ravcast
در هر قسمت از راوکست یک رویداد واقعی و مهم که در طول تاریخ اتفاق افتاده روایت میشه
more...
بحرین مال تو
جهنم در سیبری
تایتانیک
ماراتن فضایی
ابَر آتش
اوساما
نبرد نهایی
آخرین تزار
توطئه باروت
مرگ سیاه
بحرین مال تو

تو این قسمت داستان استعمار بریتانیا در خلیج فارس و جداسازی بحرین از ایران رو روایت میکنم شما همیشه میتوند برای راوکست یک حامی باشید 

حمایت از راوکست 

اینستاگرام 

توییتر 

تلگرام

View Episode
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید