بساز !

سرویس میزبانی پادکست

انتشار عمومی به زودی

بشنو !

سرویس شنیدن پادکست(پادگیر)

ورود به بشنو
برای شنوندگان نسخه آزمایشی

بشنو؛ دهکده پادکست فارسی هر زمان و هر مکان در دسترس شما .

  • پادکست فارسی در ۱۶ دسته بندی
  • امکان ساخت پلی لیست شخصی
  • امکان دنبال کردن بینهایت پادکست
  • قابل دسترسی در تمام پلتفرم ها (اندرویید، آی او اس،دسکتاب)

برای پادکستر ها نسخه آزمایشی

بساز؛ سرویس میزبانی پادکست

  • دریافت فید جهت ثبت در پادکچر ها
  • امکان آپلود اپیزود با حجم نامحدود و انتشار آنی
  • دسترسی به آمار دانلود
  • آمار دانلود بر حسب روز های هفته
  • امکان انتقال فید قدیمی به سرویس پادکده

بساز تا الان : پادکست اپیزود با بار دانلود