به راه بادیه

به راه بادیه
علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند.
فنامنا – شانزدهم اردیبهشت 99
by Ali Sekhavati

مرد کسب و کار، از استارتاپ تا سوپر مارکت و خشک شویی. گفتگویی الهام بخش و آموزنده با محمد نصیری از قزوین.

فنامنا – شانزدهم اردیبهشت 99
پنجم اردیبهشت ۹۹
فنامنا – بیست و دوم فروردین ۹۹
سوم فروردین 99
فنامنا – بیست و هفتم اسفند 98
فنامنا – بیست بهمن 98
فنامنا – نهم بهمن 98
بیست و هشتم دی 98
فنامنا – بیست و سوم دی 98
چهارده دی 98
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید