به راه بادیه

به راه بادیه
علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند.
سوم فروردین 99
by Ali Sekhavati

ویروس کرونا در تاریخ تکامل، انسان ضرورتمند یا Homo Necessitus، مقدمه‌ای بر  WU WEI و نکوهش کارهای غیر ضروری از جمله گردشگری. و البته معرفی چند کتاب خوب.

سوم فروردین 99
فنامنا – بیست و هفتم اسفند 98
فنامنا – بیست بهمن 98
فنامنا – نهم بهمن 98
بیست و هشتم دی 98
فنامنا – بیست و سوم دی 98
چهارده دی 98
فنامنا – پنجم دی 98
فنامنا – شانزدهم آذر 98
هشتم آذر 98
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید