پادکست بوم

پادکست بوم
پادکست فارسی تاریخ فلسفه
قسمت بیست و پنجم – رنسانس
by Rustin Cavandish

در این قسمت کمی از فلسفه فاصله می‌گیریم و از زمینه‌های رنسانس و دگرگونی عظیم فلسفه غرب، به ویژه از انقلاب دانش نجوم، صحبت می‌کنیم.

قسمت بیست و پنجم – رنسانس
قسمت بیست و چهارم – توماس آکویناس
قسمت بیست و سوم – فلسفه‌ی یهودی
قسمت بیست و دوم – دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس
قسمت بیست و یکم – فلسفه‌ی اسلامی
قسمت بیستم – آگوستین
قسمت نوزدهم – فلوطین
قسمت هجدهم – کلبیان و شکاکان
قسمت هفدهم – رواقی‌ها
قسمت شانزدهم – اپیکور
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید