کرشمگی

کرشمگی
داستانهایی به نثر به عاشقانگی ....کرشمگی یک شیوه احوال است زندگی بایدش
more...
فرمان دهم/یادماندگی

‌آنک منم در انتهای این راه که پایانش تو نیست و بی سرانجام پیچیده در کلاف گره خورده رویا تا بلکم آنجا گلاویز انعطاف نرم و سپید پیچ و تاب تن با تو باشد و عشق ببازد که رد گیسوانت از آن روزها هنوز روی بازوان من است ، ببین...

View Episode
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید