کرشمگی

کرشمگی
داستانهایی به نثر به عاشقانگی ....کرشمگی یک شیوه احوال است زندگی بایدش
فرمان دهم/یادماندگی
by arash babaie

‌آنک منم در انتهای این راه که پایانش تو نیست و بی سرانجام پیچیده در کلاف گره خورده رویا تا بلکم آنجا گلاویز انعطاف نرم و سپید پیچ و تاب تن با تو باشد و عشق ببازد که رد گیسوانت از آن روزها هنوز روی بازوان من است ، ببین…

فرمان دهم/یادماندگی
فرمان نهم/ ناتمام
فرمان هشتم/بازماندگی
فرمان هفتم/شب‌ جدایی
فرمان ششم/گمشدگی
فرمان پنجم/کاش بودنت
فرمان چهارم / تووارگی
فرمان سوم/بیراهه
فرمان دوم/معشوقگی
فرمان اول/ تنهایی
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید