LoheSefid | لوح سفید

LoheSefid | لوح سفید
لوح سفید پادکستی در مورد زبان، مفاهیم زبانشناسی و کاربرد آنها در زندگی روزمره که شاید به آنها توجه نمی‌کنیم
قسمت چهارم: زبان من، زبان تو
by Amin Houshmand

در قسمت سوم در مورد «دوزبانگی» صحبت کردیم

اینستاگرامتلگرامتوئیتر

Podbean | Anchor | Castbox | Google Podcasts | Spotify

Apple Podcasts | Namlik | Shenoto | RSS Feed

قسمت چهارم: زبان من، زبان تو
قسمت سوم: طبیعت بشر
آپوستروف: یک – به اصطلاح، پدر
قسمت دوم: دیگری برای دیگری
قسمت اول: زبان یک چاقوی تیز
قسمت صفر: معرفی
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید