StringCast | استرینگ‌کست
در استرینگ کست ما از زمین، فضا و انسان داستان میگیم! هر قسمت داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی است که جهان ما رو به نحوی تغییر داده و باعث کشف دروازه‌های جدید بر روی انسان‌ها شده!
۱۹۱۸:‌ قسمت اول
by shahin

قسمت اول: یک بیماری معمولی

داستان  یکی از مرگبارترین همه گیری های تاریخ با یک بی‌توجهی ساده شروع میشه …

🎵 موسیقی متن قسمت

🥛 کانال شیرفهم

۱۹۱۸:‌ قسمت اول
کرونا
تست مارشملو
دوگانگی
شر درون
ادامه پروژه منهتن … (موقت)
تعامل سازنده
آتش‌بس
مرور کوانتومی – تیزر فصل ۴
دنیای قشنگ نو

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید